• Trần Quốc Quốc
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
Nguyễn Văn Thanh
 • Nguyễn Văn Thanh
 • Tổ Hóa học
 • TTCM
 • Nguyễn Thị Minh Trí
 • Tổ Hóa học
 • Tổ phó, phó chủ tịch Công Đoàn
 • Phan Văn Bính
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • Lê Trọng Dũng
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • Đỗ Thị Hà
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • Dương Thị Tuyết Nữ
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • Giáo viên cốt cán môn Hóa của Sở
 • Võ Thị Thúy
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • Nguyễn Sỹ Cường
 • Tổ Hóa học
 • Thư ký HĐ
 • Võ Thị Liên
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
Nguyễn Công Lam
 • Nguyễn Công Lam
 • Tổ Hóa học
 • UVBTV Đảng ủy, phó hiệu trưởng
 • 0941709777
 • conglamkrb@gmail.com
 • Thạc sĩ