Nguyễn Văn Thanh
 • Nguyễn Văn Thanh
 • Tổ Hóa học
 • TTCM
 • Nguyễn Thị Minh Trí
 • Tổ Hóa học
 • Tổ phó, phó chủ tịch Công Đoàn
 • Phan Văn Bính
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • Lê Trọng Dũng
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • Đỗ Thị Hà
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • Dương Thị Tuyết Nữ
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • Giáo viên cốt cán môn Hóa của Sở
 • Võ Thị Thúy
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • Nguyễn Sỹ Cường
 • Tổ Hóa học
 • Thư ký HĐ
 • Võ Thị Liên
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • Trần Quốc Quốc
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên