Danh sách tốt nghiệp – cấp bằng THPT 2023

Danh sách tốt nghiệp – cấp bằng THPT 2023

Lượt xem:

[...]
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Lượt xem:

[...]
Báo cáo nhanh tình hình covid-19

Báo cáo nhanh tình hình covid-19

Lượt xem:

[...]
TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 – 2022

TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 – 2022           Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 ngày 09 tháng 10 năm 2021, trường THPT Krông Bông  tổ chức Hội nghị công nhân viên chức năm học 2021 – 2022 nhằm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học [...]
Trang 1 / 3123 »