• Thượng Thị Hồng Sinh
 • Tổ Tin
 • Tổ trưởng
 • 0914527761
 • hongsinhkrb77@gmail.com
 • Nguyễn Viết Lân
 • Tổ Tin
 • Phó bí thư đoàn trường
 • 0935072346
 • Bùi Thị Thu Hương
 • Tổ Tin
 • Giáo viên
 • Lương Thị Trâm
 • Tổ Tin
 • Giáo viên
 • Trần Thị Giêng Hằng
 • Tổ Tin
 • Giáo viên