• Phạm Thị Thanh
 • TỔ HÀNH CHÍNH
 • Nhân viên thiết bị
 • Nguyễn Thị Thanh Thúy
 • TỔ HÀNH CHÍNH
 • Nhân viên Thư viện
 • Mai Văn Ty
 • TỔ HÀNH CHÍNH
 • Bảo vệ
 • Nguyễn Thị Ngọc My
 • TỔ HÀNH CHÍNH
 • Kế toán
Nguyễn Thị Thanh
 • Nguyễn Thị Thanh
 • TỔ HÀNH CHÍNH
 • Tổ trưởng tổ Hành chính
 • Đỗ Thế Hùng
 • TỔ HÀNH CHÍNH
 • Bảo vệ