DƯƠNG KIM THẠCH
 • DƯƠNG KIM THẠCH
 • BAN GIÁM HIỆU
 • Hiệu trưởng
 • 0983951848
 • thachthd@gmail.com
 • Chuyển công tác từ THPT Trần Hưng Đạo về từ 2017
Phạm Văn Tâm
 • Phạm Văn Tâm
 • BAN GIÁM HIỆU
 • Phó hiệu trưởng
Hồ Thị Nguyệt
 • Hồ Thị Nguyệt
 • BAN GIÁM HIỆU
 • Phó hiệu trưởng
NGUYỄN CÔNG LAM
 • NGUYỄN CÔNG LAM
 • BAN GIÁM HIỆU
 • PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 • 0941709777
 • conglamkrb@gmail.com
 • Phụ trách chuyên môn. Phó bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT. Chuyển từ THPT Trần Hưng Đạo về từ 01/2017
PHẠM VĂN TÂM
 • PHẠM VĂN TÂM
 • BAN GIÁM HIỆU
 • PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 • 0977973122
 • phamvantamkrb@gmail.com
 • Bí thư Đảng ủy - Phụ trách cơ sở vật chất
HỒ THỊ NGUYỆT
 • HỒ THỊ NGUYỆT
 • BAN GIÁM HIỆU
 • PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 • 0964267070
 • honguyet1977@gmail.com
 • Phụ trách công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ, pháp chế