Kế hoạch chuyên môn tuần 25 (từ 4-10/3/2024)

Kế hoạch chuyên môn tuần 25 (từ 4-10/3/2024)

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch chuyên môn tháng 3/2024

Kế hoạch chuyên môn tháng 3/2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch chuyên môn tuần 24 (từ 26/2-3/3/2024)

Kế hoạch chuyên môn tuần 24 (từ 26/2-3/3/2024)

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch chuyên môn tuần 23 (từ 19-25/2/2024)

Kế hoạch chuyên môn tuần 23 (từ 19-25/2/2024)

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch chuyên môn tháng 02/2024

Kế hoạch chuyên môn tháng 02/2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch chuyên môn tuần 22 (từ 29/01-04/02/2024)

Kế hoạch chuyên môn tuần 22 (từ 29/01-04/02/2024)

Lượt xem:

[...]
QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HÀNG THÁNG TỪ 01-2024

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HÀNG THÁNG TỪ 01-2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch chuyên môn tuần 21 (từ 22-28/01/2024)

Kế hoạch chuyên môn tuần 21 (từ 22-28/01/2024)

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  Số: 21-KHCM                                                              Krông Bông, ngày 19 tháng 01 năm 2024   KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 21 (Từ 22-28/01/2024)  I/ Nhận xét, đánh giá tuần 20 (tuần [...]
Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT phê duyệt SGK 12 lần 1

Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT phê duyệt SGK 12 lần 1

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch chuyên môn tuần 17 (25-31/12/2023)

Kế hoạch chuyên môn tuần 17 (25-31/12/2023)

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch chuyên môn tuần 16 (từ 18-24/12/2023)

Kế hoạch chuyên môn tuần 16 (từ 18-24/12/2023)

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 1412345 » 10...Cuối »