Truyền thông zalo Bộ Nội vụ

Truyền thông zalo Bộ Nội vụ

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch Bình đẳng giới năm 2024

Kế hoạch Bình đẳng giới năm 2024

Lượt xem:

[...]
TRẢI NGHIỆM-HƯỚNG NGHIỆP: CHỌN NGHỀ- CHỌN CẢ TƯƠNG LAI

TRẢI NGHIỆM-HƯỚNG NGHIỆP: CHỌN NGHỀ- CHỌN CẢ TƯƠNG LAI

Lượt xem:

      CHỌN NGHỀ, CHỌN CẢ MỘT TƯƠNG LAI                                                                                                                      MVC-BAN TRUYỀN THÔNG [...]
Kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Lượt xem:

[...]
Tuyên truyền Luật thi đua khen thưởng

Tuyên truyền Luật thi đua khen thưởng

Lượt xem:

[...]
QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HÀNG THÁNG TỪ 01-2024

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HÀNG THÁNG TỪ 01-2024

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2024

KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2024

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

Lượt xem:

[...]
TUYÊN TRUYỀN CÁC CUỘC THI NĂM HỌC 2023-2024

TUYÊN TRUYỀN CÁC CUỘC THI NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 512345 »