Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 02/01/2020

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 02/01/2020

Lượt xem:

[...]
PHÂN CÔNG COI THI, KẾ HOẠCH TỪ NAY ĐẾN HẾT HỌC KỲ I

PHÂN CÔNG COI THI, KẾ HOẠCH TỪ NAY ĐẾN HẾT HỌC KỲ I

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/11/2019

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/11/2019

Lượt xem:

[...]
KHƠI NGUỒN ĐAM MÊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC SINH THPT KRÔNG BÔNG

KHƠI NGUỒN ĐAM MÊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC SINH THPT KRÔNG BÔNG

Lượt xem:

Nhằm khuyến khích học sinh khơi nguồn đam mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống; góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực của học sinh, nâng cao chất [...]
SỐ BÁO DANH HỌC SINH KIỂM TRA TẬP TRUNG

SỐ BÁO DANH HỌC SINH KIỂM TRA TẬP TRUNG

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019 – 2020

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 34-35

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 34-35

Lượt xem:

[...]
PHÂN CÔNG COI THI HỌC KỲ II.

PHÂN CÔNG COI THI HỌC KỲ II.

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG TỪ 01/04/2019

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG TỪ 01/04/2019

Lượt xem:

[...]
KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1

KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1

Lượt xem:

[...]
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI THỬ – LẦN 1 NĂM 2019

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI THỬ – LẦN 1 NĂM 2019

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 512345 »