THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020 – 2021

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 16.3.2020

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 16.3.2020

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 03/03/2020

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 03/03/2020

Lượt xem:

[...]
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 02/01/2020

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 02/01/2020

Lượt xem:

[...]
PHÂN CÔNG COI THI, KẾ HOẠCH TỪ NAY ĐẾN HẾT HỌC KỲ I

PHÂN CÔNG COI THI, KẾ HOẠCH TỪ NAY ĐẾN HẾT HỌC KỲ I

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/11/2019

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/11/2019

Lượt xem:

[...]
KHƠI NGUỒN ĐAM MÊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC SINH THPT KRÔNG BÔNG

KHƠI NGUỒN ĐAM MÊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC SINH THPT KRÔNG BÔNG

Lượt xem:

Nhằm khuyến khích học sinh khơi nguồn đam mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống; góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực của học sinh, nâng cao chất [...]
SỐ BÁO DANH HỌC SINH KIỂM TRA TẬP TRUNG

SỐ BÁO DANH HỌC SINH KIỂM TRA TẬP TRUNG

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 512345 »