Hoàng Minh Quốc
 • Hoàng Minh Quốc
 • BCH ĐẢNG BỘ
 • Chủ tịch Công đoàn
Dương Kim Thạch
 • Dương Kim Thạch
 • BCH ĐẢNG BỘ
 • Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
 • 0983951848
 • thachthd@gmail.com
Phạm Văn Tâm
 • Phạm Văn Tâm
 • BCH ĐẢNG BỘ
 • Phó bí thư, Phó hiệu trưởng
 • 0977973122
 • phamvantamkrb@gmail.com
Hoàng Minh Quốc
 • Hoàng Minh Quốc
 • BCH ĐẢNG BỘ
 • Chủ tịch Công Đoàn
 • 0919124636
 • quochmkrb@gmail.com
Nguyễn Thị Mỹ Loan
 • Nguyễn Thị Mỹ Loan
 • BCH ĐẢNG BỘ
 • Tổ trưởng
 • 0346255929
 • myloankrb@gmail.com
Phan Minh Phước
 • Phan Minh Phước
 • BCH ĐẢNG BỘ
 • Đảng ủy viên, Thư ký Hội đồng
 • 0945529818
 • phanminhphuoc81@gmail.com
Nguyễn Công Lam
 • Nguyễn Công Lam
 • BCH ĐẢNG BỘ
 • UVBTV Đảng ủy, phó hiệu trưởng
 • 0941709777
 • conglamkrb@gmail.com
 • Thạc sĩ