ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CÁC CHI BỘ

Lượt xem:

Đọc bài viết

    ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CÁC CHI BỘ

                                                              Nguyễn Công Lam-P.HT Trường THPT Krông Bông                                                         

       Đảng bộ Trường THPT Krông Bông (trước đây là Chi bộ) trường THPT Krông Bông được thành lập năm 2001 theo Quyết định số 16/QĐ-HU ngày 23/02/2001 của Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông, được tách ra từ chi bộ Giáo dục huyện Krông Bông, là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Krông Bông, trong những năm vừa qua, Đảng Bộ Nhà trường đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc, chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

BCH Đảng Bộ Trường THPT Krông Bông nhiệm kỳ 2020-2025

                                      Ảnh: Mai Văn chánh

        Đảng bộ Trường THPT Krông Bông hiện nay có có 4 chi bộ trực thuộc với 48  đảng viên đang sinh hoạt ( trong đó có 1 đảng viên là học sinh). Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy Trường THPT Krông Bông đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện hiệu quả công tác sinh hoạt chi bộ. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dẫn và các quy định của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đối với các chi ủy, chi bộ trực thuộc, Đảng ủy Trường THPT Krông Bông chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị trường trung học phổ thông để quy định thống nhất ngày sinh hoạt chi bộ hằng tháng phù hợp tình hình thực tế. Trên cơ sở đó đề ra chương trình, kế hoạch và chuẩn bị tốt nội dung họp chi bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên; đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ cấp trên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy nhà trường chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ trực thuộc phải phát huy vai trò lãnh đạo, là hạt nhân chính trị ở đơn vị để tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chính trị; phải xây dựng được kế hoạch công tác, quy chế làm việc giữa cấp ủy với chính quyền, các tổ chức đoàn thể; nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của cơ quan.

Một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đó là Đảng Bộ đã chỉ đạo các chi bộ tăng cường sinh hoạt chuyên đề và làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và có chiều sâu; nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; khắc phục tình trạng xuề xòa, nể nang. Đồng thời, các cấp ủy, chi bộ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; thực hiện quản lý đảng viên trên các mặt về nhận thức chính trị – tư tưởng, các mối quan hệ xã hội, quan hệ với quần chúng nhân dân, địa phương nơi đang cư trú, kết quả thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

                            Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ

   Ngoài ra, Đảng ủy Trường THPT Krông Bông cũng đưa ra yêu cầu đối với đảng viên trong các chi bộ phải nâng cao ý thức tự giác trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ. Trước khi sinh hoạt chi bộ, mỗi đảng viên phải tự giác nghiên cứu trước nội dung, chuẩn bị ý kiến phát biểu; trong sinh hoạt chi bộ phải tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến thể hiện rõ chính kiến của mình, tham gia biểu quyết, xây dựng nghị quyết và quyết định những vấn đề quan trọng của chi bộ, để lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Mỗi đảng viên phải sẵn sàng nhận sự phân công công tác của chi bộ , gương mẫu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; vận động quần chúng thực hiện có hiệu quả nghị quyết của chi bộ.

Khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   Thầy Dương Kim Thạch – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Krông Bông cho biết, Đảng ủy nhà trường xác định, sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng, trình độ của mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc đã áp dụng hiệu quả các giải pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đạt nhiều kết quả. Thời gian tới, Đảng ủy nhà trường sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để các chi bộ trực thuộc không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như chất lượng đảng viên.