Văn bản hợp nhất Quy chế thi TNTHPT-2023

Văn bản hợp nhất Quy chế thi TNTHPT-2023

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên giai đoạn 2021-2030

Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên giai đoạn 2021-2030

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch công tác pháp chế năm 2023

Kế hoạch công tác pháp chế năm 2023

Lượt xem:

[...]
Kế hoach công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoach công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2023

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2023

Lượt xem:

[...]
Quyết định tổ tư vấn tâm lí học đường

Quyết định tổ tư vấn tâm lí học đường

Lượt xem:

[...]
Quyết định Tổ Pháp chế

Quyết định Tổ Pháp chế

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 61/QĐ-THPT                                [...]
Trang 1 / 41234 »