TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG CHÚ TRỌNG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường là một phần của nội dung chương trình giáo dục ở các cấp học, là một hoạt động thường xuyên của ngành giáo dục & đào tạo. 

   Cô giáo Hồ Thị nguyệt -Phó Hiệu trưởng Trường THPT Krông Bông cho biết: Sau ngày khai giảng năm học mới, ngoài việc xây dựng kế hoạch dạy và học cho từng tháng, học kỳ của năm học, Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho giáo viên, học sinh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Nhà trường coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nên tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Xác định làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường là góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết của giáo viên, học sinh về pháp luật. Ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức quán triệt, phổ biến nghị quyết Đảng bộ các cấp, văn bản pháp luật, hướng dẫn thực hiện pháp luật của các cơ quan cấp trên có liên quan đến lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Nhà trường tập trung tuyên truyền, phổ biến các bộ luật: Luật Hình Sự, Luật Dân sự, Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, Giáo dục, Bảo hiểm y tế,  Bình đẳng giới, Hôn nhân – Gia đình, Phòng chống ma túy, HIV/AIDS, Giao thông đường bộ… từ đó cán bộ, giáo viên, học sinh chấp hành tốt nội quy, quy chế nhà trường, chính sách pháp luật Nhà nước. Đây cũng là hình thức giáo dục học sinh tu dưỡng rèn luyện đạo đức, ý thức vươn lên trong học tập. Nhà trường duy trì tủ sách pháp luật từ nhiều năm nay để cán bộ, giáo viên, học sinh học tập, tìm hiểu.

   Ngày 9 tháng 9 năm 2019 nhà trường đã được các chiến sĩ Công An huyện Krông Bông tuyên truyền, phổ biến  pháp luật cho hơn 1600 học sinh và cán bộ, giáo viên của trường.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở Trường THPT Krông Bông được thực hiện dưới nhiều hình thức: Nhà trường treo panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung: sống làm việc theo hiến pháp, pháp luật; phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, an toàn giao thông, luật An Ninh mạng… Trong môn học giáo dục công dân, Trường lồng ghép phổ biến kiến thức luật hình sự, hôn nhân gia đình, bảo vệ môi trường, bảo hiểm y tế. Trong giờ sinh hoạt đầu tuần của lớp, giờ chào cờ đầu tuần của trường, nhà trường luôn phổ biến kiến thức về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội ở trường, ở cộng đồng dân cư.

Bên cạnh việc thi đua dạy và học tốt, đẩy mạnh các phong trào hoạt động bề nổi như văn hóa văn nghệ, thể thao, xây dựng trường học thân thiện, xanh, sạch, đẹp, Trường THPT Krông Bông còn làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Đây là việc làm cần thiết bổ ích giúp giáo viên và học sinh của nhà trường nắm chắc hiểu biết pháp luật phục vụ thực hiện chuyên môn, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước; giúp học sinh có kiến thức toàn diện về văn hóa và hiểu biết pháp luật.

Một số hình ảnh tuyên truyền

Tin và bài: Mai Văn Chánh