• Phạm Văn Tâm
 • BCH ĐẢNG BỘ
 • Bí thư Đảng ủy
 • 0977973122
 • Nguyễn Công Lam
 • BCH ĐẢNG BỘ
 • Phó bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT
 • 0941709777
 • conglamkrb@gmail.com
 • Phan Minh Phước
 • BCH ĐẢNG BỘ
 • Ủy viên BTV, bí thư Chi bộ 3
 • Nguyễn Thị Mỹ Loan
 • BCH ĐẢNG BỘ
 • Bí thư Chi bộ 1