Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 406/SGDĐT-GDTrH 03/04/2020 Công văn, CV điều chỉnh nội dung dạy học của Sở GD-ĐT
Số 1113/BGDĐT-GDTrH 30/03/2020 Công văn, Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học HKII năm học 2019-2020
1113/BGDĐT-GDTrH 30/03/2020 Công văn, Điều chỉnh, tinh giản nội dung dạy học HKII
TB-SGDĐT 30/03/2020 Công văn, Thông báo, Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử ngành tuyên giáo Đảng
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017