Kết quả Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 150 – KH/HU, ngày 10/9/2019 của Ban thường vụ Huyện ủy v/v tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 56-KH/ĐU, ngày 06/01/2020 của Đảng ủy về hướng dẫn Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2022;

Đến thời điểm hiện tại 4 chi bộ đã tổ chức Đại hội xong.Đại hội đã bầu cấp ủy và các chức danh bí thư, PBT chi bộ. Kết quả như sau:

  • Chi bộ 1: Cấp ủy gồm: đ/c Nguyễn Thị Mỹ Loan – Bí thư; Đ/c Hồ Thị Thơm – PBT và đ/c Mai Văn Chánh – chi ủy viên
  • Chi bộ 2: cấp ủy gồm: đ/c Hoàng Minh Quốc – Bí thư; Đ/c Đặng Quang Tùng – PBT và đ/c Phan Công Trung – chi ủy viên
  • Chi bộ 3: Cấp ủy gồm: đ/c Phan Minh Phước – bí thư; đ/c Trần Quốc Quốc – PBT và đ/c Trần Cảnh Hoài – chi ủy viên
  • Chi bộ 4: cấp ủy gồm: đ/c Hồ Thị Nguyệt – bí thư; đ/c Trần Thị Cẩm Vân – PBT; đ/c Đỗ Văn Trung – chi ủy viên.