Kế hoạch kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2018)

Lượt xem:

Đọc bài viết

HỘI LHTN HUYỆN KRÔNG BÔNG

UB HỘI LHTN TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG

***

Số:  03-KH/UBH

 

 

 

 

Krông Bông, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm

Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

(09/01/1950 – 09/01/2018)

 

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào Thanh niên trường học năm học 2017 – 2018; Căn cứ Hướng dẫn số 256 – HD/ĐTN, ngày 30/11/2017 của của Huyện đoàn Krông Bông; Căn cứ Hướng dẫn số 16 – HD/TĐTN – TTNTH, ngày 07/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đăk Lăk về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2018), UB Hội LHTN Trường THPT Krông Bông xây dựng “kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam”, cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH:

Tuyên truyền sâu rộng trong Đoàn viên, học sinh và xã hội về truyền thống của học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; thông qua các hoạt động giúp học sinh tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của học sinh, sinh viên. Giáo dục học sinh ý thức tự học, tự nghiên cứu, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, nhằm đẩy mạnh triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” và cuộc thi “Tự hào Việt Nam” nâng cao nhận thức của học sinh về vai trò đặc biệt của mình trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh vui chơi, giải trí sau đợt thi học kì căng thẳng, để có tinh thần thoải mái trước khi bước chương trình học kì 2.

  1. NỘI DUNG – HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC:
  2. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam:

Nội dung – hình thức: Tổ chức tuyên truyền cho ĐVTN, học sinh và xã hội về lịch sử Ngày học sinh – sinh viên, truyền thống, phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam thông qua hệ thống bảng tin, băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, chương trình phát thanh, bản tin của Đoàn trường, mạng xã hội, …

Thời gian: Từ thứ ba ngày 02/01/2018 đến thứ hai ngày 08/01/2018.

  1. Hoạt động văn hóa, thể thao:

Nội dung – hình thức: Tổ chức giải bóng chuyền nam khối 11. Không bắt buộc tham gia. Thi đấu theo hình thức bốc thăm đấu loại trực tiếp (Sáng thứ tư 03/01 bốc thăm).

Thời gian: Thi đấu chiều thứ 6 và thứ 7, ngày 05/01 và 06/01/2018 (Theo lịch).

  1. Hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của học sinh:

Nội dung – hình thức: Tổ chức ra quân lao động công ích, dọn vệ sinh môi trường.

Thời gian: Từ lúc 13h45 chiều thứ 5, ngày 04/01/2018 (Sẽ có phân công chi tiết).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Ủy ban Hội liên hiệp Thanh niên trường:

– Xây dựng kế hoạch và trình xin ý kiến Đoàn trường, Đảng ủy, BGH Nhà trường.

Chủ động tham mưu cho Đảng ủy, BGH nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên.

– Ban hành kế hoạch chỉ đạo các chi hội chuẩn bị tốt các nội dung chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

  1. Ban chấp hành các Chi đoàn, Chi hội:

– Tiếp nhận kế hoạch, cụ thể kế hoạch vào Chi đoàn, Chi hội lớp mình, báo cáo giáo viên chủ nhiệm xin ý kiến và chuẩn bị mọi điều kiện để tham gia các hoạt động.

– Phận công nhiệm vụ cho từng Đoàn viên, Hội viên theo từng nội dung. Tích cực động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn viên, Thanh niên tham gia tốt các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên tại đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Ủy ban Hội LHTN trường đề nghị các Chi đoàn, Chi hội triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo yêu cầu đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

– UBH LHTN huyện Krông Bông.

– Đảng ủy trường THPT Bông;             (b/cáo)

– BGH trường THPT Krông Bông;

– Đoàn trường;

– Chi đoàn, Chi hội; (thực hiện)

– Lưu VP.

T/M. UB HỘI LHTN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Quốc Quốc