KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu “Tuổi trẻ Krông Bông hành trình theo chân Bác” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

TỈNH ĐOÀN ĐẮK LẮK

BCH ĐOÀN HUYỆN KRÔNG BÔNG

***

             ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

      Krông Bông, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Số: 70-KH/ĐTN

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu “Tuổi trẻ Krông Bông hành trình theo chân Bác” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

 

          Thực hiện Kế hoạch số 206-KH/TĐTN-BTG ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lăk về việc tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu “Tuổi trẻ Đắk Lắk hành trình theo chân Bác” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Ban Thường vụ Huyện đoàn Krông Bông xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu “Tuổi trẻ Krông Bông hành trình theo chân Bác” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), với những nội dung cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          – Thông qua cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tìm hiểu và viết cảm nhận về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Qua đó, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước.

          – Cuộc thi phải được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi, trở thành hoạt động thiết thực của tuổi trẻ toàn huyện chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          – Phổ biến, triển khai rộng rãi đến cấp Chi đoàn, vận động đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

 1. NỘI DUNG
 2. Viết tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 30 năm bôn ba ở nước ngoài đến khi Bác về nước lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và quá trình Người lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc và đấu tranh chống Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước.
 3. Những tư tưởng, đạo đức, tác phong và tình cảm cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về: phong trào giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; phát triển kinh tế, văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân…
 4. Cảm nhận những tác phẩm, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đấu tranh chính trị, giác ngộ quần chúng, thể hiện nhiệm vụ cách mạng của dân tộc qua những chặng đường lịch sử như: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) tố cáo tội ác của thực dân Pháp ở thuộc địa; Đường Kách mệnh (1927) tác phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam những năm 20 thế kỷ XX, kết hợp phong trào yêu nước với chủ nghĩa mác, tạo lập các tiền đề tư tưởng lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa xuân năm 1930; Lịch sử nước ta (1941) tường thuật cả tiến trình hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước cho đến đầu thế kỷ 20; Tuyên ngôn Độc lập (1945) văn kiện lịch sử công bố với toàn dân tộc và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam độc lập; Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946) là lời phát động cuộc kháng chiến chống Pháp, đã cổ vũ tinh thần yêu nước của toàn dân đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược; Bài báo “Đảng ta” (1949) với bút danh Trần Thắng Lợi trên tập san sinh hoạt nội bộ, tức Tạp chí Cộng sản ngày nay; Di chúc (1969) văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vĩ nhân suốt đời phấn đấu, hi sinh vì Tổ quốc và nhân loại…
 5. Xác định vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước trong tình hình hiện nay, đồng thời, đề xuất giải pháp của bản thân trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          III. THỂ LỆ CUỘC THI

 1. Đối tượng dự thi

          – Cá nhân: Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện Krông Bông.

          – Tập thể: Đoàn các xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc.

 1. Yêu cầu về tác phẩm dự thi

          – Cá nhân hoặc nhóm có thể tham gia một hoặc nhiều bài dự thi với các hình thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm.

          – Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng. Bài ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin liên hệ và ngoài bìa ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi viết tìm hiểu “Tuổi trẻ Krông Bông hành trình theo chân Bác”.

          – Ban Tổ chức khuyến khích những bài dự thi đầu tư sâu sắc về nội dung, sáng tạo về hình thức, có tranh, ảnh minh họa, trang trí đẹp mắt. Không được sao chép bài của người khác dưới mọi hình thức, nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

 1. Thời gian, nơi nhận bài dự thi, chấm thi và trao giải

          * Thời gian

          – Bắt đầu phát động cuộc thi từ tháng 01/2020.

          – Hạn cuối thu bài ngày 05/4/2020 (tính theo dấu bưu điện).

          * Địa chỉ nhận bài dự thi và chấm thi, trao giải: Các bài dự thi gửi về Văn phòng Huyện đoàn. (TDP 4, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk)

 1. Cơ cấu giải thưởng

          *Giải tập thể: danh cho các đơn vị có thành tích tốt trong việc tổ chức, hưởng ứng, tham gia Cuộc thi và có nhiều bài dự thi chất lượng được Ban Tổ chức xét chọn, gồm: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì và 02 giải Ba.

          *Giải cá nhân: dành cho cá nhân cán bộ, đoàn viên thanh niên có tác phẩm dự thi xuất sắc, với cơ cấu: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 02 giải Ba; 03 giải Khuyến khích.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Đối với Huyện đoàn

          – Triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu “Tuổi trẻ Krông Bông hành trình theo chân Bác” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) đến BCH Đoàn các xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc.

          – Ra quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký, Thể lệ Hội thi cấp huyện; Chọn các bài thi suất xắc nhất gửi tham gia cấp tỉnh.

          – Thực hiện tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, kết quả cuộc thi trên phương tiện thông tin của Huyện đoàn.

 1. Đối với BCH Đoàn các xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc

          – Triển khai nội dung cuộc thi đến đông đảo đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân của địa phương, đơn vị; tuyên truyền, vận động, phổ biến và hướng dẫn ĐVTN của đơn vị tích cực tham gia cuộc thi.

          – Đoàn các xã, thị trấn mỗi đơn vị tham gia ít nhất 30 bài dự thi.

          – Chi đoàn trực thuộc Huyện đoàn mỗi đơn vị tham gia ít nhất 05 bài dự thi.

          – Đoàn các trường THPT, mỗi đơn vị ít nhất 200 bài, TT GDNN – GDTX huyện ít nhất 50 bài dự thi.

          – Đoàn  cơ sở Công an huyện ít nhất 40 bài dự thi.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu “Tuổi trẻ Krông Bông hành trình theo chân Bác” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị BCH Đoàn các xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

Thường trực Tỉnh đoàn;

– Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn;,

– Thường trực Huyện ủy;

– Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

– UBND huyện;

– BCH Đoàn các xã, thị trấn

và Đoàn trực thuộc;

– Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

                    Mai Văn Hải