HỘI NGHỊ CB-CNVC NĂM HỌC 2019-2020 VÀ HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN GIỮA NHIỆM KỲ ( 2017-2022)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2019 – 2020,  ngày 28 tháng 9 năm 2019, trường THPT Krông Bông tổ chức Hội nghị công nhân viên chức năm học 2019 – 2020 và Hội Nghi Công Đoàn giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022.

      Đây là Hội nghị rất quan trọng đầu năm học để thông qua kế hoạch hoạt động của nhà trường, các tổ chức đoàn thể trước tập thể giáo viên, CBNV, bàn bạc thống nhất kế hoạch, các chỉ tiêu thi đua và các giải pháp nhằm thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; các tập thể, cá nhân ký cam kết thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua trong năm học.

Thầy giáo  Phạm Văn Tâm – Bí thư Đảng Bộ – Phó Hiệu hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội Nghị CB-CNVC năm học 2019-2020 của nhà trường.

Thầy giáo  Dương Kim Thạch – Hiệu hiệu trưởng nhà trường báo cáo tổng kết và nêu phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 của nhà trường.

    Phần đầu Hội nghị là báo cáo phương hướng, nhiệm vụ của nhà trường, Công đoàn, hoạt động Dạy và Học trong năm học 2019 – 2020 trong đó đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực chỉ thị 05 TC/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.  Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

   Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhằm tăng cường vai trò của bộ máy quản lý theo hướng thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ quản lý, giáo viên – CBNV; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện hiện đại vào đổi mới phương pháp, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng giáo dục toàn diện; xây dựng nề nếp, kỷ cương; quan tâm tới giáo dục đạo đức, pháp luật, môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy học đường.

Tiếp tục đổi mới công tác Thi đua, khen thưởng; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; từng bước đáp ứng các tiêu chí để phấn đấu xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2020-2025.

Hội Nghị cũng nghe báo cáo phương hướng, nhiệm vụ về đổi mới công tác tổ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đa dạng hóa các hình thức học tập, tăng cường kỹ năng thực hành và vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục ngoại khóa đối với học sinh. Chú trọng đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, công tác chủ nhiệm. Hội Nghị cũng đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường để Hội Nghị đề ra một Nghị quyết sát thực hơn trong năm học 2019-2020.

Cũng trong Hội nghị này, thầy giáo Mai Văn Chánh- Trưởng ban thanh tra nhân dân đã báo cáo đến Hội nghị công tác giám sát nhiệm vụ năm học và báo cáo công tác kiểm tra các loại quỹ trong và ngoài ngân sách năm học 2019-2020.

Thầy giáo Hoàng Minh Quốc – Chủ tịch công đoàn nhà trường, phát động phong trào thi đua và lấy biểu quyết các chỉ tiêu thi đua năm học 2019-2020.

Sự nhất trí cao của các chỉ tiêu thi đua năm học 2019-2020.

Các tổ chuyên môn ký can kết thi đua năm học 2019-2020.

   Cũng tại Hội nghị này, Nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chuyên môn và các tập thể giáo viên- CBNV cùng nhau ký cam kết thi đua, thống nhất đăng ký các chỉ tiêu thi đua trong năm học 2019 – 2020 và thông qua Nghị quyết Hội nghị. Hội nghị CNVC trường THPT Krông Bông đã kết thúc tốt đẹp.

Toàn cảnh Hội nghị công nhân viên chức trường THPT Krông Bông

   Khen thưởng các đồng chí có đóng góp tích cực cho phong trào TDTT công đoàn năm học 2019-2020.