Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường THPT Krông Bông

Lượt xem:

Đọc bài viết

Với mục đích cụ thể hóa việc thực hiện nguyên lý giáo dục “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn với thực tiễn” đồng thời hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, trang bị cho học sinh các kĩ năng sống cần thiết để mỗi ngày đến trường của học sinh thật sự có ý nghĩa. Trong năm học 2018 – 2019, thực hiện các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục, của Sở Giáo dục, trường THPT Krông Bông triển khai và thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở tất cả các khối lớp.

          Mặc dù chỉ được thực hiện với hai nội dung chính là trang trí lớp học xanh thân thiện và nội dung khoa học gắn với sản xuất nhưng qua các sản phẩm là video, hình ảnh cho thấy sức sáng tạo trong học sinh rất lớn. Thành công bước đầu này giúp nhà trường mở rộng các hoạt động để đa dạng hơn nữa các nội dung nhằm thu hút và phát huy khả năng của học sinh trong các năm học tiếp theo.

          Một số hình ảnh sau đây là minh chứng cho các hoạt động trong nội dung các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường THPT Krông Bông.

          Học sinh khối 10 với hoạt động trải nghiệm sản xuất rau mầm

Sản phẩm “ Điều chế phân đạm nitrat” của 11A6

Sản phẩm “ Bảng điện tử điều khiển” của 12 A12

Sản phẩm “ Đèn ngủ tự xoay handmade”của 12 A14