Kế hoạch chuyên môn tuần 27 (từ 21-27/3/2022)

Kế hoạch chuyên môn tuần 27 (từ 21-27/3/2022)

Lượt xem:

[...]
Lịch kiểm tra giữa kỳ II (trực tiếp – trực tuyến)

Lịch kiểm tra giữa kỳ II (trực tiếp – trực tuyến)

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch chuyên môn tuần 26 (từ 14-20/3/2022)

Kế hoạch chuyên môn tuần 26 (từ 14-20/3/2022)

Lượt xem:

[...]
TKB ÁP DỤNG TỪ TUẦN 26 (14/3/2022)

TKB ÁP DỤNG TỪ TUẦN 26 (14/3/2022)

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch chuyên môn tuần 25 (7-13/3/2022)

Kế hoạch chuyên môn tuần 25 (7-13/3/2022)

Lượt xem:

[...]
Điều chỉnh KHCM tuần 24 (28/2-6/3/2022)

Điều chỉnh KHCM tuần 24 (28/2-6/3/2022)

Lượt xem:

[...]
TKB TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 28/2/2022

TKB TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 28/2/2022

Lượt xem:

[...]
ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHSP HÀ NỘI 2022

ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHSP HÀ NỘI 2022

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch chuyên môn tuần 23 (từ 21-27/02/2022)

Kế hoạch chuyên môn tuần 23 (từ 21-27/02/2022)

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch chuyên môn tuần 22 (từ 14-20/2/2022)

Kế hoạch chuyên môn tuần 22 (từ 14-20/2/2022)

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch chuyên môn tuần 21 (tuần sau tết từ 07-12/02/2022)

Kế hoạch chuyên môn tuần 21 (tuần sau tết từ 07-12/02/2022)

Lượt xem:

[...]
Trang 2 / 6«12345 » ...Cuối »