Chỉ thị 733/CT-BGDĐT về bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết