KẾ HOẠCH THI TN THPT 2020 HỌC SINH 12 CHÚ Ý

KẾ HOẠCH THI TN THPT 2020 HỌC SINH 12 CHÚ Ý

Lượt xem:

[...]
KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2019-2020

KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2019-2020

Lượt xem:

[...]
lịch kiểm tra học kỳ II, năm học 2019-2020

lịch kiểm tra học kỳ II, năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG NHIỆM KỲ 2020-2025

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG NHIỆM KỲ 2020-2025

Lượt xem:

  [...]
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ VI – NHIỆM KỲ 2020-2025

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ VI – NHIỆM KỲ 2020-2025

Lượt xem:

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo các văn bản hướng dẫn của các cấp, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy Krông [...]