ĐẢNG  BỘ TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG: DẤU ẤN MỘT NHIỆM KÌ

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG: DẤU ẤN MỘT NHIỆM KÌ

Lượt xem:

Mỗi một nhiệm kỳ Đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, đi lên của một Đảng bộ. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, sự chỉ đạo, điều hành của BGH, cùng với sự nỗ lực của các thành viên trong hội đồng giáo dục nhà trường, sự quan tâm thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo [...]