ĐẢNG  BỘ TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG: DẤU ẤN MỘT NHIỆM KÌ

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG: DẤU ẤN MỘT NHIỆM KÌ

Lượt xem:

Mỗi một nhiệm kỳ Đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, đi lên của một Đảng bộ. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, sự chỉ đạo, điều hành của BGH, cùng với sự nỗ lực của các thành viên trong hội đồng giáo dục nhà trường, sự quan tâm thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo [...]
HÌNH ẢNH LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ

HÌNH ẢNH LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ

Lượt xem:

[...]
Lịch sử Đảng bộ trường THPT Krông Bông

Lịch sử Đảng bộ trường THPT Krông Bông

Lượt xem:

[...]
Hình ảnh Đại hội chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020-2022

Hình ảnh Đại hội chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020-2022

Lượt xem:

[...]
Hình ảnh Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Hình ảnh Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Lượt xem:

[...]