Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường THPT Krông Bông

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường THPT Krông Bông

Lượt xem:

Với mục đích cụ thể hóa việc thực hiện nguyên lý giáo dục “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn với thực tiễn” đồng thời hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, trang bị cho học sinh các kĩ năng sống cần thiết để mỗi ngày đến trường của học sinh thật sự có ý [...]